Barcony ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนำเข้าจากประเทศ ออสเตรเลีย  ได้ตอกย้ำความมั่นใจกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Barcony ทุกคนว่า ปลอดภัย ไร้ซึ่งสารต้องห้ามที่ก่อให้เกิดอันตราย  กับการทดสอบสารต้องห้าม พร้อมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆ อีกหลายยี่ห้อ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้องห้ามจะทำปฏิกิริยากับผงซักฟอก เปลี่ยนสีจากสีเดิมของผลิตภัณฑ์  กลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม ถึงสีดำในที่สุด  ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆ มีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายกับผิว ซึ่งจะส่งผลทำให้ผิวหน้าเสียโฉมได้ในที่สุด  แต่ผลิตภัณฑ์ Barcony ไม่มีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ  ยิ่งตอกย้ำกับกระแสความแรงของผลิตภัณฑ์ ติดอันดับที่ผู้ใช้พึงพอใจสูงสุด

 
 

edit @ 25 Jun 2014 13:13:03 by Barcony

Comment

Comment:

Tweet